Соціологічне дослідження: Етнічні українці чи росіяни?

1165
92% населення України вважають себе етнічними українцями

Соціологічне дослідження показує, що 92% респондентів називають себе «етнічними українцями». До етносу росіян себе відносять лише 6%. Ще 1,5% – до інших етносів.

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова у березні у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій.

Зміна пропорцій в етнічному розподілі в порівнянні з результатами всеукраїнського перепису 2001 року, де українці становили 77,8% етнічного складу населення, а росіяни – 17,3%, пов’язана насамперед з окупацією найбільш зросійщених регіонів.

Також соціологи констатують, що частка етнічних росіян зменшується в Україні ще й через природний рух населення, а також унаслідок переважання політичної ідентичності над етнічною.

Зростання частки респондентів, які ідентифікують себе як етнічні українці, зростає зі зниженням віку опитаних (від 87% серед тих, кому понад 60 років – до 96% серед тих, кому від 18 до 29 років).

Також в Україні, згідно з висновком Центру Разумкова, переважає загальногромадянська ідентичність: 95% опитаних погоджуються із судженням: «Я вважаю себе громадянином України».

Коментарi

Коментарiв