Олексій Арестович: Україні необхідно створити Громадське бюро розслідувань

475
Військовий експерт, аналітик Олексій Арестович

ГРОМАДСЬКЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ.

Події навколо раптової заборони російських програмних продуктів (при моїй цієї заборони підтримці) поставили перед українським суспільством принципове питання:

– необхідності контролю суспільством дій вищого військово-політичного руководства України на предмет загрози зловживання ним наданими народом повноваженнями – під гаслами необхідності забезпечення національної безпеки.

У розвинутих країнах такий контроль, зазвичай, здійснює парламент, шляхом роботи постійних та тимчасових (слідчих) комісій, а також – Конституційний суд та органи, за положенням та функціями, здатні забезпечити відповідний контроль.

Але, у випадку з теперішньою ситуацією в Україні, коли ми не маємо ані правового (нема відповідних положень у Конституції), ані реального (на практиці) розділення гілок влади, примусити політичну систему для створення механізмів самоконтролю практично неможливо, постає питання – як забезпечити відповідний контроль у конкретних умовах?..

Можна, звісно, організовувати громадський тиск та суспільні рухи щодо розслідувань кожного окремого приводу шляхом створення Тимчасових парламентських комісій, але це малоефективно.

Тож, на мою думку, нагальною необхідністю стає інституалізація – створення установи/в, яка б на громадських засадах, здійснювала громадський надзор за діяльністю органів вищого державного управління усіх трьох гілок влади на предмет порушення ними основних прав та свобод громадян, що гарантовані Конституцією України та міжнародним законодавством.

Щось на зразок, громадського бюро розслідувань, органа, який створює самий народ для сприяння побудови тут, у нас, правової держави та відкритого суспільства.

Основним завданням такого органу має стати здійснення громадського контролю з метою упередження зловживання владою своїми повноваженнями в питаннях, що мають загальнонаціональний характер та порушують (можливо) права та свободи людини, а також – громадське розслідування випадків, які мають відповідні ознаки.

Законодавством України також передбачено необхідність здійснення такого контролю, зокрема, «Законом України про демократичний цивільний контроль над воєнною організацією і правоохоронними органами держави».

Основним продуктом, якій має виробляти такий орган, мають бути відкриті звіти суспільству, що містять правову та інші (інформаційну, економічну, безпекову, моральну) оцінку відповідних випадків – за результатами відкритого, всебічного, комплексного розслідування та – рекомендації щодо запобігання їх повторенню через усунення причин можливих зловживань.

Такий орган має активно взаємодіяти зо всіма суб’єктами, зацікавленими у здійсненні контролю суспільством відповідності дій влади нашої Конституції, потребам забезпечення національної безпеки та захисту прав людини: від журналістів до правозахисників, від окремих громадян, до громадських об’єднань.

Можливий перелік завдань для ГБР, що мають першочергову важливість:

– стан справ з розслідуванням злочинів, скоєних під час подій на Майдані,

– питання статусу «АТО» та невизнання окупованих РФ східних територій – окупованими на законодавчому рівні,

– питання т.н. «блокади» окупованих територій та товарообігу з ними,

– питання взаємовідносин з РФ: дипломатичних, економічних, правових – вироблення єдиної державної позиції та стратегії,

– питання доцільності та можливих наслідків окремих напрямків державної політики – зокрема, отримання кредитів МВФ,

– питання саботажу, якій здійснює судова система, щодо розслідування резонансних злочинів загальнонаціонального значення, зокрема, звільнення фігурантів розслідувань, які потім полишають країну,

– питання зловживань з боку правоохоронних органів, під час виконання ними своїх завдань, громадське розслідування найбільш резонансних випадків,

– громадське розслідування діяльністі та бездіяльністі влади щодо подій, пов’язаних з спричиненням шкоди загальнонаціональної масштабу – як-ото, варварська вирубка лісів, добування бурштину, вуглецю, забруднення навколишнього середовища, інших проблем такого роду,

– антимонопольні розслідування викривлень у структурі національної економіки, оцінка їх небезпеки та можливих наслідків, тощо.

Можливі проблеми та небезпеки :

  1. Кадрова. Від людей, що зголосяться працювати у такому бюро та його можливих філіях, потрібні виключні особисті якості, від людських до професійних, комплексними носіями яких є дуже і дуже обмежена кількість осіб. Тож, підбір та перевірка таких кадрів – величезна морально-організаційна проблема. Процес може бути довгим та складним.

Тим часом, очікування суспільства, симпатиків, спонсорів будуть піддаватися напрузі.

  1. Такий орган, одразу після прочитання вами цієї статті, стане предметом розробки вітчизняних та іноземних спецслужб, яка неодмінно піддасть конкретній та близької небезпеці тих, хто зголосився у ньому працювати.
  2. Такий орган та його співробітники стануть об’єктом організованих інформаційних кампаній, спрямованих як проти особистостей, так й проти його діяльності та її результатів, членів сімей, спонсорів, помічників та симпатиків.
  3. У разі досягнення певного професійного успіху та певного рівня суспільної довіри, ГБР стане об’єктом політичних інтриг та спроб підпорядкування його окремим політичним силам.
  4. Такий орган, у своїй діяльності, постійно буде піддаватися небезпеці бути використаним задля спричинення неправомірної шкоди окремим аспектам національній безпеці, безпідставної дискредитації вищої державної влади та її окремих представників.
  5. Складнощі, що можуть виникнути у питаннях фінансування та витрати коштів та юридичного забезпечення діяльності Бюро.

Слід одразу зазначити, що «Громадське Бюро», НЕ Є інструментом революційної, або політичної боротьби, а створюється ВИКЛЮЧНО з метою сприяння всім суб’єктам української політичної нації, окремим громадянам, установам та інституціям, об’єднанням, державним та місцевим органам у забезпеченні національної безпеки та побудові правової держави та відкритого суспільства.

Діяльність бюро будується на засадах верховенства права та гранично можливої прозорості – починаючи з публікації цього матеріалу.

Матеріали розслідувань будуть вільно розповсюджуватися в Україні та за її межами та передаватися до уповноважених органів слідства, у тому числі, міжнародних.

Джерело: Олексій Арестович

Коментарi

Коментарiв